Wil je meer werkplezier in je team?

Sta jij open voor een compliment?
februari 25, 2017

Wil je meer werkplezier in je team?

We hebben allemaal behoefte aan waardering en erkenning. Vooral in ons werk is het essentieel als we kunnen doen waar we goed in zijn en dat dit gezien wordt. Een uiting van waardering of een compliment kan een enorme boost geven aan je motivatie en werkplezier. En toch zijn we vaak zeer zuinig met complimenten. Hoe kan dit?

5 regels die je werkplezier negatief beïnvloeden

Claude Steiner beschreef ooit dat we met zijn allen geloven in ‘complimentschaarste‘. Mensen moeten vooral niet te veel complimenten geven of ontvangen. We houden ons bijna allemaal aan 5 ongeschreven regels:

  1. Geef geen complimenten. Positieve feedback kan je maar beter voor je houden. Van te veel prijzen ga je naast je schoenen lopen of word je lui.
  2. Vraag geen complimenten. Als je er om moet vragen, is het niets waard. Ze zien zelf toch ook wel wat mijn bijdrage is?
  3. Accepteer geen complimenten. Die wil zeker wat van me….anders zou hij dat compliment echt niet geven. Trouwens, zo veel moeite was het nou ook weer niet.
  4. Weiger geen complimenten. Hallo, ik ben toch wel meer dan dat mooie gezicht? GRRRR, nou lief lachen maar weer…
  5. Geef jezelf geen complimenten. Bescheidenheid siert de mens. Het is patserig om anderen te vertellen waar je goed in bent. Gelukkig leven wij in een doe-maar-gewoon-land.

Door het naleven van deze regels ontnemen we onszelf iets belangrijks. Complimenten zijn een enorme impuls voor een positief werkklimaat. Ze zijn de pokon voor prettig samenwerken.

Op veel werkplekken is sprake van complimentenschaarste. Mensen geven elkaar überhaupt geen feedback, of alleen negatieve. Het resultaat is dat de feedback ‘ondergronds’ gaat. Er wordt geklaagd bij de koffieautomaat, maar gezwegen bij het afdelingsoverleg. Een wijd verbreid misverstand is ook dat alleen de leidinggevende verantwoordelijk is voor het geven van feedback. Terwijl de werksfeer met sprongen verbetert als collega’s hun waardering naar elkaar uitspreken.

Kees Torn en Mike Bodde beelden geweldig uit hoe moeilijk we het vinden om complimenten te accepteren en dat we ons vaak prettiger voelen bij negatieve feedback.

 

Wat houdt jouw team tegen om waardering te uiten?

Wil je op een speelse manier onderzoeken welke ongeschreven regels er leven in jouw team? Doe dan het volgende:

Schrijf elke regel apart op een vel (je krijgt dan dus 5 beschreven vellen met ‘geef geen complimenten, vraag geen complimenten, etc.). Leg de 5 regels in een soort cirkel. Zorg dat er wat ruimte tussen de vellen is. Lees elke regel voor voordat je ze neerlegt. Iedereen gaat bij de regel staan die hij of zij het meeste herkent. Ga een dialoog aan vanuit de cirkel. Waarom is het belangrijk dat je daar staat, wat zijn je opvattingen of denkbeelden hierover, wat levert dit op voor jou en als team. Deze vragen geef je ter instructie.

Haal daarna de vellen weg. Start vervolgens met de dialoog. Wanneer iemand zich herkent in een bepaalde uitspraak dan gaat hij of zij achter diegene staan. Zo zie je snel hoe iedereen erover de denkt. Moedig mensen aan om te wisselen van regel, standpunt of positie. Het is juist prachtig als er beweging ontstaat in meningen en gevoelens. Dit doe je simpelweg door na elke uitspraak te zeggen: “wie dit herkent, gaat hierachter staan”.

Als duidelijk is wat de argumenten zijn van de ongeschreven regels over waardering, vraag dan iedereen om even voor zichzelf op te schrijven welk inzicht dit heeft opgeleverd. Daarna worden de inzichten gedeeld en eventueel opgeschreven.

Vaak geeft dit voldoende stof om nieuwe regels te formuleren, zoals “we spreken regelmatig uit wat we waarderen aan elkaar”. Als dit niet spontaan ontstaat, vraag dan: “welke regels willen we houden, welke willen we aanpassen en van welke willen we afscheid nemen. Zorg ervoor dat je de nieuwe regel zo concreet mogelijk maakt, bijvoorbeeld: elk werkoverleg beginnen we met successen delen of benoemen we waar we trots op zijn.

Wil je gelijk een positieve impuls?

  • Start dan de vergadering met een kort rondje ‘wat houd je bezig’ of ‘hoe zit je erbij’. Uit onderzoek blijkt dat mensen elkaar eerder aanspreken en complimenten geven als ze elkaar goed kennen. Zorg ervoor dat er niet wordt doorgevraagd op elkaar, anders loopt de vergadering snel uit en verdwijnt dit rondje snel van de agenda. Maak dus met elkaar de afspraak dat er alleen gedeeld en geluisterd wordt.
  • Maak een overzicht van elkaars kwaliteiten of specialisaties. Vaak vinden mensen het moeilijk om dit over zichzelf te zeggen. Vraag daarom collega’s om mee te denken: “Welke kwaliteiten zien wij allemaal in Piet”.
  • Als mensen het moeilijk vinden om in de belangstelling te staan, kun je ook een A4tje langs laten gaan, waarop iedereen een kwaliteit zet met eventueel een argument.
  • Wil je liever een speelse variant hiervan: verzamel dan een aantal voorwerpen (bijvoorbeeld een zaklamp, een glas, een horloge) en vraag om deze voorwerpen als cadeau te geven. Per persoon wordt er een voorwerp gegeven wat typerend is voor zijn of haar kwaliteiten. Bijvoorbeeld: Annet, jij krijgt dit glas, want bij jou is het glas altijd halfvol, je bent positief en ook vriendelijk want je vraagt altijd of je nog iets te drinken kan halen voor iedereen.

Wil je graag onder begeleiding direct een positieve werksfeer creëren? Kijk dan op www.samen1team.nl bij de workshop waardering. Ik help je graag om in een ochtend of middag een duurzame boost te geven aan jullie teamsfeer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *