Teamcoaching

Teamcoaching

Samenwerken kan enorm inspirerend en energie gevend zijn, maar ook frustrerend. Vooral als weer hetzelfde agendapunt wordt besproken, zonder enige zichtbare vooruitgang. Of wanneer je moet samenwerken met die ene collega die steeds weer zijn eigen plan trekt. 

Als je elkaar geen feedback geeft, dan loopt de spanning alleen maar op. Voeg hier werkdruk, onduidelijke kaders en weinig vertrouwen in elkaar aan toe en de kans is groot dat iedereen afhaakt. Hoe herstel je deze breuk, vooral wanneer onduidelijk is waardoor een team niet goed samenwerkt? Teamcoaching kan dan uitkomst bieden.

In de teamcoaching bepalen we samen het doel. Bijvoorbeeld elkaar vertrouwen, effectief communiceren of heldere afspraken maken waar iedereen zich aan verbindt. In een veilige sfeer gaan jullie het gesprek met elkaar aan om overtuigingen tegen het licht te houden. Samen ontdekken jullie nieuwe perspectieven. En door nieuwe vaardigheden en technieken te leren, komen jullie tot een duurzame verandering. 

Resultaten na de teamcoaching, het team:

  • bedenkt creatieve oplossingen dankzij gezamenlijke denkkracht;
  • maakt heldere afspraken en besluiten, waarin iedereen zich gehoord voelt;
  • heeft vertrouwen in elkaar en leert van elkaar;
  • spreekt elkaar aan vanuit een gelijkwaardige houding.

 Kortom: iedereen is aangehaakt, betrokken bij elkaar en de resultaten.