Workshop Samen beslissen

Workshop Samen Beslissen

Besluiten worden dikwijls genomen vanuit de meerderheid, ervanuit gaand dat de minderheid zich aanpast. Niets is minder waar. Onbewust gaan we in verzet door grapjes te maken, bondjes te sluiten of de ander te vermijden. Het zijn manieren om te overleven die zorgen voor ruis, gedoe en mensen die afhaken. Het kan ook anders, namelijk door de methodiek Deep Democracy te gebruiken.

In de workshop maak je kennis met deze methodiek. Op een speelse manier ga je als team de dialoog met elkaar aan. Je leert hoe je meningen peilt, verspreidt en de stem van de minderheid gebruikt om tot een betere oplossing te komen. Zo leer je effectief knopen door te hakken met respect voor ieders inbreng. En kun je meningsverschillen vanuit veiligheid onderzoeken.

Na de workshop:

  • voelt iedereen zich gehoord in zijn bijdrage;
  • ga je op een constructieve manier in discussie met elkaar;
  • maak je besluiten op basis van ieders bijdrage;
  • is er een veilige en prettige vergadersfeer.